نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. استخراج شاخص های شناسایی بافت فرسوده ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی:منطقه 4 تبریز)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 19-38

فریدون بابایی اقدم؛ زهرا کاملی فرد؛ محمد جواد کاملی فرد