نویسنده = سعید امانپور
تعداد مقالات: 11
2. سنجش احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک های شهر نورآباد دلفان)

دوره 13، شماره 49، آذر 1400، صفحه 128-113

سعید امانپور؛ محمد زیدی منفرد؛ نعیم اکرامی


4. بررسی وضعیت نورپردازی و روشنایی پارک های شهری ( نمونه موردی : منطقه 4 اهواز ) با استفاده از مدل SWOT

دوره 11، شماره 40، مرداد 1398، صفحه 7-28

سعید امانپور؛ ابتسام آلبوبالدی؛ نادیا داری پور


5. جانمایی پناهگاه های شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل(مطالعة موردی: منطقه 4 شهر اهواز)

دوره 10، شماره 38، بهمن 1397، صفحه 7-25

سعید امانپور؛ ندا پیوند؛ اقبال اسدی کلمتی


6. سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات شهرداری بندرلنگه

دوره 10، شماره 35، اردیبهشت 1397، صفحه 63-89

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ نعیم اکرامی


7. لیبرالیسم و شهر؛ کنکاشی بر نسبت لیبرالیسم و برنامه ریزی شهری

دوره 9، شماره 32، تیر 1396، صفحه 89-119

سعید امانپور؛ مهیار سجادیان


10. بررسی نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی (نمونه موردی: بخش بردخون؛ شهرستان دیر)

دوره 8، شماره 27، فروردین 1395، صفحه 125-140

محمدعلی فیروزی؛ سعید امان پور؛ آمنه حصیری


11. کنکاشی در هویت و فرهنگ شهروندی در شهرهای اسلامی آرمانی

دوره 7، شماره 26، دی 1394، صفحه 67-106

سعید امان پور؛ مهبار سجادیان