نویسنده = سعید ملکی
تعداد مقالات: 9
2. ارزیابی وضعیت آسیب پذیری ساختمان های آموزشی(مدارس ابتدایی) شهر بروجرد

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 163-190

سعید ملکی؛ رزیتا گودرزی


3. تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر استان تهران)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 21-41

سعید ملکی؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ مریم محمودی؛ امین صفدری مولان


5. تدقیقی بر ساختارها و کارکردهای مسکن مبتنی بر آموزه های اسلامی

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 83-112

سعید ملکی؛ مهیار سجادیان


6. بررسی روند سلسله مراتب شهری استان خوزستان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 177-192

سعید ملکی؛ فاطمه احمدیان دهاقانی؛ لیلا قدیمی


7. بررسی و تحلیل نقش طبیعت در ساختار معماری و شهرسازی اسلامی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 23-49

سعید ملکی؛ جعفر سعیدی