نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تاثیر بهره برداری از معادن در حمل و نقل شهری نمونه موردی؛شهر زرند

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 141-154

سعید گیوه چی؛ حسن حکمت نیا؛ ساجد رضازاده