نویسنده = �������� ������������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رضایتمندی زنان از وضعیت امنیت در پارک های شهری نمونه موردی: پارک دهکده طلایی آمل

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 107-124

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ مهناز حسینی سیاه گلی