نویسنده = محمدصادق افراسیابی
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه تطبیقی و تحلیلی جغرافیای جمعیت ناحیه شهری زابل

دوره 7، شماره 24، تیر 1394، صفحه 89-109

ژیلا سجادی؛ محمدصادق افراسیابی؛ امیر اشنویی