نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شاخص‏های تاثیرگذار در مدیریت بحران مطالعه موردی( منطقه 11 شهرداری مشهد)

دوره 13، شماره 48، تابستان 1400، صفحه 89-67

محمد اجزاءشکوهی؛ مسعود مینایی؛ آزاده منیری مقدم