نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی توسعه پایدار شهر آستانه اشرفیه (محله های حسین اباد ، آخوند مزار و پشت حرم)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 60-39

اکبر معتمدی مهر؛ قربانعلی شکرگذار