نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تطبیقی میزان تاب‌آوری کالبدی مناطق شهر مشهد در برابر زلزله

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 107-127

امیر باغبان؛ ساجده باغبان؛ مژگان آراسته


2. سنجش توسعه‌یافتگی اجتماعی- فرهنگی در شهرستان‌های استان خراسان رضوی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 155-175

حسین آقاجانی؛ مژگان آراسته؛ ساجده باغبان