نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی میزان تاب‌آوری کالبدی مناطق شهر مشهد در برابر زلزله

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 107-127

امیر باغبان؛ ساجده باغبان؛ مژگان آراسته