نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سیاست های رشد هوشمند شهری بر کاهش پراکنده رویی(نمونه موردی استان خراسان شمالی)

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 7-20

رستم صابری فر؛ اسماعیل علی اکبری؛ مسلم نوری