نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش توسعه‌یافتگی اجتماعی- فرهنگی در شهرستان‌های استان خراسان رضوی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 155-175

حسین آقاجانی؛ مژگان آراسته؛ ساجده باغبان