نویسنده = ناهید خسروی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری نمونه موردی: شهرک اندیشه شهر بروجرد

دوره 11، شماره 40، مرداد 1398، صفحه 51-66

ناهید خسروی؛ سودابه پاپی؛ امین الله بالیده