تعداد مقالات: 183
153. سنجش نابرابری فضایی مناطق شهری از منظر فقر کالبدی (مطالعه موردی در منطقه شهری یزد)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 176-155

الیاس مودت؛ محمد دیده بان؛ علیرضا زارع شاه آبادی


154. تحولات ساختاری –کارکردی مسکن سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر اشترینان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 147-171

بیژن رحمانی؛ مجید سعیدی راد؛ مهسا جلالی


155. بررسی روند سلسله مراتب شهری استان خوزستان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 177-192

سعید ملکی؛ فاطمه احمدیان دهاقانی؛ لیلا قدیمی


157. تحلیل تاثیر بهره برداری از معادن در حمل و نقل شهری نمونه موردی؛شهر زرند

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 141-154

سعید گیوه چی؛ حسن حکمت نیا؛ ساجد رضازاده


158. ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه فضای سبز با هدف توزیع بهینه پارک های شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 153-167

سعیده ناصحی؛ سکینه شادکام؛ محمد جواد امیری


159. سنجش وارزشیابی پارک ها ی منطقه 4 اهواز با رویکرد بهبود وضع موجود برای کودکان، سالمندان و معلولان

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 185-206

مسعود صفایی پور؛ سارا آموزگاری؛ محمد بافقی زاده


160. ارزیابی شاخص های کمی و کیفی مسکن در بافت تاریخی شهر سنندج با استفاده از مدل کپ لند

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 177-202

لادن رشیدیانی؛ عبدالسلام اسمعیل زاده


161. بررسی اقلیم گردشگری در استان اردبیل

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 161-175

فاطمه قویدل؛ بتول زینالی


163. مکان گزینی ایستگاه های اتوبوس بر اساس مدل AHP با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر ایذه)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 161-180

رحمان زندی؛ هادی سلیمانی مقدم؛ ارسلان داوودی


164. تحلیل کیفیت محیط شهری با تاکید بر مولفه‌‌های امنیت در شهر ایلام

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 151-173

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ رحیم قاسمی زاده


166. ارزیابی آسیب پذیری کالبد شهر در برابر زلزله با استفاده از تحلیل شبکه فازی FANP ،مطالعه موردی : شهرراسک

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 145-167

اسماعیل رحمانی؛ عبدالرشید نمازی؛ سلیمان پیروزاده


169. روندشناسی کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در کشور ایران با توجه به روند جهانی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 198-177

احمد پوراحمد؛ محمدعلی فیروزی؛ مهیار سجادیان


170. تعیین اراضی مناسب توسعه شهری با استفاده از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی(AHP)، مطالعه موردی: شهر زنجان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 173-190

وحید یاری قلی؛ عظیم زرین کاویانی؛ ابوالفضل سلطانی


171. جستاری بر تحولات و تطورات مفهوم شهر اسلامی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 159-205

مسعود صفایی پور؛ مهیار سجادیان


173. تحلیل فضایی و تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی بیمارستان‌های کلانشهر شیراز با استفاده از روش ANP در محیط GIS

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 203-222

علیرضا محمدی؛ پروین ده ده زاده سیلابی؛ ابراهیم زحمتکش


174. نقش شهرداری تهران در ارتقاء شاخص های اجتماعی زندگی شهروندان (نمونه موردی، منطقه 6 کلانشهرتهران)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 177-196

محمد تقی رضویان؛ مصطفی هرائینی؛ مهرداد بهرامی