تعداد مقالات: 184
51. توزیع فضایی سیستم‌های نگهدارنده زیستی باهدف مدیریت بهینه‌ی رواناب منطقه 2 تهران

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 39-59

فاطمه عادلی ساردو؛ شهرزاد فریادی؛ اسماعیل صالحی؛ منیژه قهرودی تالی


53. تحلیل میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری فرخ شهر در ایجاد فضای سبز مطلوب

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 43-65

حمیدرضا رخشانی نسب؛ عزت الله قاسمی قاسم وند


55. تحلیلی بر شبکه شهری استان خراسان رضوی طی سال های 1365 تا 1390

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 45-67

محمد سلیمانی مقدم؛ طیبه بنی اسد


56. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری ، مطالعه ی موردی : شهر یاسوج

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 45-60

آمنه رخش ماه؛ اسماعیل رخش ماه؛ افسانه کسالایی


58. سنجش و بررسی جابه‌جایی مسکونی خانوار با تأکید بر نوع مالکیت (نمونه موردی منطقه یک شهر تهران)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 47-63

محمدرضا درودی؛ لعلا جهانشاهلو؛ سید کمال الدین شهریاری


59. تحلیل فضایی نابرابری های ناحیه ای (مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان بهشهر و گلوگاه)

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 47-64

ارسطو یاری حصار؛ فاطمه محمدی؛ محمد روشنعلی


60. امکان سنجی اجرای الگوهای نوین آمایش شهری در ایران

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 47-64

حسین حاتمی نژاد؛ کیوان جمالی


61. سنجش کیفیت زندگی مبتنی برشاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی محله کوی سیاحی اهواز)

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 49-69

حمیدرضا صارمی؛ نسترن نوروزی سیله؛ محمد علی خانی زاده


62. بازطراحی بافت مرکزی شهر جیرفت با تاکید بر ابعاد اکولوژیک

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 49-76

محمد رحیم رهنما؛ علی خوشاب


63. بررسی شاخص های اجتماعی طرح مسکن مهر در شهر بجنورد

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 49-67

مجتبی رفیعیان؛ ابراهیم زحمتکش؛ پروین ده ده زاده


64. تحلیل و اولویت بندی کیفیت مسکن محلات شهری (نمونه: محلات شهری نکا)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 51-71

صدیقه لطفی؛ زلیخا خیرخواه؛ محبوبه کوچک زاده


65. ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری نمونه موردی: شهرک اندیشه شهر بروجرد

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 51-66

ناهید خسروی؛ سودابه پاپی؛ امین الله بالیده


67. بررسی و تبیین سطح توسعه یافتگی اکولوژیکی ، اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی : دهستان عقدا)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 57-76

علیرضا شاه آبادی؛ سمانه صمیمی؛ حمید بدویی دلفارد


68. ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص (TCI)وتکنیکGIS

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 59-81

محمد سلمانی مقدم؛ محمد جعفری


69. سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات شهرداری بندرلنگه

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 63-89

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ نعیم اکرامی


73. بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری هندیجان

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 53-72

سعید امان پور؛ مسعود صفایی پور؛ مریم عباس پور