تعداد مقالات: 184
26. استخراج شاخص های شناسایی بافت فرسوده ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی:منطقه 4 تبریز)

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 19-38

فریدون بابایی اقدم؛ زهرا کاملی فرد؛ محمد جواد کاملی فرد


28. تحلیل الگوی پراکنش و ساماندهی مراکز بهداشتی (مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 19-34

نبی مرادپور؛ محمد ابراهیمی؛ مرتضی آذری؛ مهناز حسینی


30. تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر استان تهران)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 21-41

سعید ملکی؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ مریم محمودی؛ امین صفدری مولان


31. بررسی پراکنش جغرافیایی جرایم در نواحی شهر جیرفت بین سال های 1390-1387

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 21-43

محمد حسین سرایی؛ عیسی محمودی؛ علی بیدشکی؛ محسن کمانداری


33. بررسی و تحلیل نقش طبیعت در ساختار معماری و شهرسازی اسلامی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 23-49

سعید ملکی؛ جعفر سعیدی


38. ارزیابی تاب‌آوری در محله‌های شهری (نمونه موردی:محله‌های شهر کامیاران)

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 25-44

محمد شیخی؛ مجتبی رفیعیان؛ اسماعیل پیری؛ شهرام پشابادی


39. ارزیابی و تحلیل اثرات زیست‌‌محیطی شهر جدید رامشار بر منطقه سیستان

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 27-47

محمود رضا انوری؛ محمود سعیدی مهر؛ محمد پودینه


48. تحلیل تطبیقی توسعه پایدار شهر آستانه اشرفیه (محله های حسین اباد ، آخوند مزار و پشت حرم)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 60-39

اکبر معتمدی مهر؛ قربانعلی شکرگذار


49. تأثیر نشانگان و نمادهایِ فرهنگیِ فضاهای شهری بر تقویت هویت ملی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 33-57

محمدرضا سلیمی سبحان؛ جهانگیر حیدری؛ منیر یاری


50. بررسی روند گسترش کالبدی- فضایی شهر کرمان با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 35-52

محسن ایلاقی حسینی؛ رامین نوحی؛ امیرمهیم مهیمی