تعداد مقالات: 160
27. تحلیل الگوی پراکنش و ساماندهی مراکز بهداشتی (مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 19-34

نبی مرادپور؛ محمد ابراهیمی؛ مرتضی آذری؛ مهناز حسینی


31. تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر استان تهران)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 21-41

سعید ملکی؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ مریم محمودی؛ امین صفدری مولان


34. بررسی پراکنش جغرافیایی جرایم در نواحی شهر جیرفت بین سال های 1390-1387

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 21-43

محمد حسین سرایی؛ عیسی محمودی؛ علی بیدشکی؛ محسن کمانداری


38. ارزیابی و تحلیل اثرات زیست‌‌محیطی شهر جدید رامشار بر منطقه سیستان

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 29-49

محمود رضا انوری؛ محمود سعیدی مهر؛ محمد پودینه


43. توزیع فضایی سیستم‌های نگهدارنده زیستی باهدف مدیریت بهینه‌ی رواناب منطقه 2 تهران

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 39-59

فاطمه عادلی ساردو؛ شهرزاد فریادی؛ اسماعیل صالحی؛ منیژه قهرودی تالی


44. ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص (TCI)وتکنیکGIS

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 59-81

محمد سلمانی مقدم؛ محمد جعفری


45. تحلیل میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری فرخ شهر در ایجاد فضای سبز مطلوب

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 43-65

حمیدرضا رخشانی نسب؛ عزت الله قاسمی قاسم وند


46. تحلیل و اولویت بندی کیفیت مسکن محلات شهری (نمونه: محلات شهری نکا)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 51-71

صدیقه لطفی؛ زلیخا خیرخواه؛ محبوبه کوچک زاده


48. بررسی روند گسترش کالبدی- فضایی شهر کرمان با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 35-52

محسن ایلاقی حسینی؛ رامین نوحی؛ امیرمهیم مهیمی


50. بررسی و تبیین سطح توسعه یافتگی اکولوژیکی ، اجتماعی و اقتصادی (مطالعه موردی : دهستان عقدا)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 57-76

علیرضا شاه آبادی؛ سمانه صمیمی؛ حمید بدویی دلفارد