تعداد مقالات: 183
27. ارزیابی و تحلیل توسعه فیزیکی شهرهای میانی با استفاده از RSوGIS(مطالعه موردی: شهرگنبد)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 17-42

صالح آرخی؛ حسین موسی زاده؛ مهدی خداداد؛ سید محمد موسوی پارسایی


28. بررسی و تحلیل نقش طبیعت در ساختار معماری و شهرسازی اسلامی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 23-49

سعید ملکی؛ جعفر سعیدی


30. تحلیل الگوی پراکنش و ساماندهی مراکز بهداشتی (مطالعه موردی: منطقه 7 شهرداری تهران)

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 19-34

نبی مرادپور؛ محمد ابراهیمی؛ مرتضی آذری؛ مهناز حسینی


34. تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی شهرستان اسلامشهر استان تهران)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 21-41

سعید ملکی؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ مریم محمودی؛ امین صفدری مولان


37. بررسی پراکنش جغرافیایی جرایم در نواحی شهر جیرفت بین سال های 1390-1387

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 21-43

محمد حسین سرایی؛ عیسی محمودی؛ علی بیدشکی؛ محسن کمانداری


41. ارزیابی و تحلیل اثرات زیست‌‌محیطی شهر جدید رامشار بر منطقه سیستان

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 27-47

محمود رضا انوری؛ محمود سعیدی مهر؛ محمد پودینه


46. ارزیابی تاب‌آوری در محله‌های شهری (نمونه موردی:محله‌های شهر کامیاران)

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 25-44

محمد شیخی؛ مجتبی رفیعیان؛ اسماعیل پیری؛ شهرام پشابادی


47. تحلیل نابرابری های فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی مطالعه موردی: شهرستان قرچک

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 29-43

بیژن رحمانی؛ شهره تاج؛ علی عبدی


48. تحلیل تطبیقی توسعه پایدار شهر آستانه اشرفیه (محله های حسین اباد ، آخوند مزار و پشت حرم)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 60-39

اکبر معتمدی مهر؛ قربانعلی شکرگذار


49. توزیع فضایی سیستم‌های نگهدارنده زیستی باهدف مدیریت بهینه‌ی رواناب منطقه 2 تهران

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 39-59

فاطمه عادلی ساردو؛ شهرزاد فریادی؛ اسماعیل صالحی؛ منیژه قهرودی تالی


50. ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری استان زنجان با استفاده از شاخص (TCI)وتکنیکGIS

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 59-81

محمد سلمانی مقدم؛ محمد جعفری