«بِسمِ اللهِ الرََّحمنِ الرَّحیم»

 

فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چشم انداز زاگرس

 نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شهری«چشم انداز زاگرس» پذیرای مقالات علمی - پژوهشی اساتید، دانشجویان و فرهیختگان گرامی درمحورهای در ارتباط با مطالعات شهری و منطقه ای می باشد.

مقالات، پس از تأیید هیأت داوران چاپ و منتشر خواهند شد.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 1-213 

4. تحلیل فرم شهر بر سلامتی شهروندان( مطالعه موردی؛ شهر ارومیه)

صفحه 65-85

محسن احدنژاد روشتی؛ محمد رسولی؛ خضر شیخ محمد حسن آباد؛ شراره سعید پور


8. تحلیل کیفیت محیط شهری با تاکید بر مولفه‌‌های امنیت در شهر ایلام

صفحه 151-173

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ رحیم قاسمی زاده