درباره فصلنامه «جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس»

خلاصه استاندارد:JZL

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

اولین سال انتشار:1388

وضعیت چاپ: الکترونیکی

نوبت های چاپ: فصلنامه

دسترسی: آزاد و دریافت رایگان مقاله ها

زبان مجله: فارسی

حوزه تخصصی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

نوع داوری: تخصصی و فنی دوسو کور و حداقل سه داور

زمان داوری:1 تا 3 ماه

نرخ پذیرش: 44%

هزینه داوری و پذیرش نهایی: ندارد

ایمیل نشریه: Zagros@iaub.ac.ir


تعداد دوره 14
تعداد شماره 49
تعداد مقاله های دریافتی 480
تعداد مقاله های منتشر شده 214
تعداد مشاهده مقاله ها 87555
متوسط زمان پذیرش 3 ماه

فرم تعارض منافع نویسندگان

فرم تعهدنامه نویسندگان

دانلود شیوه APA


این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.


 

«بِسمِ اللهِ الرََّحمنِ الرَّحیم»

 

فصلنامه «جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس»

این مجله با استناد به مصوبات کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای پنجاه و یکمین جلسه مورخ 11/9/1387 کمیسیون مذکور، پذیرای مقالات علمی - پژوهشی اساتید، دانشجویان و فرهیختگان گرامی درمحورهای در ارتباط با مطالعات شهری و منطقه ای می باشد.


مقاله پس از تائید هیات داوران چاپ و منشر خواهد شد.

مقاله ارسالی، تعهدی برای فصل نامه ایجاد نمی کند و مسئولین فصلنامه در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله اختیار تام دارند.


فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، به سبب اهمیت پژوهش های بنیادی و بحث نظریه پردازی در برنامه ریزی شهری قصد دارد که در هر شماره، اولین مقاله را به تحقیقات بنیادی اختصاص دهد؛ لذا مجله از این گونه مقالات استقبال می نماید.


مجله از مقاله های مستخرج از رساله های دکتری، پایان نامه های برجسته و همچنین طرح های تحقیقاتی مستقل، در صورتی که در چهارچوب محورهای فصل نامه بوده؛ و با رعایت اصول و معیارهای روش تحقیق علمی همراه باشد و از نوآوری نظری یا روش شناسی و یافته ها برخوردار باشد، استقبال می کند.


⇐ پژوهشگران محترم می بایست پیش از ارسال مقاله برای نشریه در سامانه ثبت نام نمائید.

لینک ثبت نام در سامانه نشریه


توجۀ مهم:

با توجه به پژوهش هایی که با کیفیت بالای علمی در سایت وجود دارد؛ لذا مقالاتی در اولویت پذیرش قرار می گیرند که حداقل 3 رفرنس از مقالات این مجله داشته باشند.


 

شماره جاری: دوره 13، شماره 50، اسفند 1400، صفحه 7-60 

ابر واژگان